Η εταιρεία

Σχετικά με εμάς

Η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία «ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ Α.Ε.» είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των κτηριακών κατασκευών με έργα κυρίως στην Θεσσαλονίκη και με γνώμονα την υψηλή ποιότητα κατασκευής με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων καθώς και την ικανοποίηση των πελατών της.

Η ιστορία της στα κατασκευαστικά δρώμενα της πόλης ξεκινά από το 1968 με την συμμετοχή του προηγούμενου προέδρου της, Δημητρίου Τριλυράκη, σε πολλές και σημαντικές κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης με τη μορφή της υπεργολαβίας.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 συστήνονται οι εταιρείες «Δ. Τριλυράκης και Υιοί Ο.Ε.» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.» με σκοπό την κατασκευή ιδιωτικών έργων.

thermi-g117-035
IMG_1653-1600px

Η σημερινή μορφή της εταιρείας, που συστάθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αποτελεί την εξέλιξη των προηγούμενων εταιρειών με την συμμετοχή της δεύτερης γενιάς της οικογένειας, γεγονός που συνέβαλλε στην αύξηση της δραστηριότητας της, στην βελτίωση της ποιότητάς της καθώς και στην αναμόρφωση της αισθητικής των έργων της συμμετέχοντας με ένα σύγχρονο πνεύμα στις κατασκευές που πραγματοποιούνται.

Σήμερα η εταιρεία έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της σε κατασκευές υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ενώ τα έργα της αποτελούν σημείο αναφοράς στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Στο μέλλον η εταιρεία επιδιώκει την σταθερή ανάπτυξή της σε συνδυασμό με την υψηλή αισθητική και ποιότητα των έργων της.